top of page

תרגול מדיטציה שבועי

אחד האתגרים שניצבים בפני מי שסיימו קורס מיינדפולנס בסיסי הוא התמדה בתרגול. קורס מיינדפולנס בסיסי מקנה את כל מה שדרוש כדי להתניע תרגול מדיטציה אישי. הוא מאפשר הבנה התחלתית של התרגול וחוויות ראשונות משמעותיות.

אולם, כדי להמשיך להפיק תועלת מהתרגול וכדי לבסס, להרחיב ולהעמיק את התועלת, הכרח ליצור שגרה של תרגול. כפי שהגוף זקוק לתחזוקה יומיומית, כך גם התודעה והרגש. 

אולם, במוקדם או במאוחר, זמן מה לאחר סיום קורס מיינדפולנס שגרת התרגול האישית מתחילה להתפוגג. לכן, תרגול מדיטציה בקבוצה בהנחיית מורה מדי שבוע יכול לתמוך ולחזק את התרגול האישי בבית. כמו כן, ליווי קבוע של מורה יכול לסייע לפגוש אתגרים חדשים בתרגול שכידוע לכל מי שסיים קורס מיינדפולנס, מפגש מיומן ונבון, חומל ועדין, פיכח ומדויק, עם קושי הוא בדיוק מה שיכול להעמיק את חוויית השחרור מסבל.

מתי?

מדי יום ששי, 10:00-11:30

איפה?

ביפו

ובזום

bottom of page