top of page

עלות, הרשמה וביטולים

 

מחיר הקורס הוא 1000 ש״ח

הרשמה וביטולים

  • ביטול עד שבוע לפני פתיחת הקורס, יזכה אתכםן בהחזר מלא.

  • ביטול בשבוע שלפני מועד פתיחת הקורס, ינוכו מההחזר 10% מההחזר המלא.

  • ביטול לאחר המפגש הראשון, ינוכו מההחזר 25% מההחזר המלא.

  • לא יתאפשר החזר כספי לאחר המפגש השני.

  • פתיחת הקורס מותנה במינימום משתתפים. אם הקורס לא ייפתח, התשלום יוחזר במלואו

אם העלות גבוהה מדי עבורכם, דברו אתי. 

דברו אתי ואעשה מאמץ למצוא פתרון. 

נדיבות היא חלק בלתי נפרד מתרגול מיינדפולנס. נדיבות לאחרים ונדיבות לעצמי בו זמנית. 

נדיבות לאחרים בלי נדיבות לעצמי, סופה להסתיים בתשישות ובהפרדה. 

נדיבות לעצמי בלי נדיבות לאחרים, אינה אלא תאוותנות והסתגרות.

bottom of page